Obec Pružina

Prejsť na obsah
Aktuálne v obci

Starosta obce ponúka službu osamelo žijúcim seniorom nad 65 rokov alebo nevládnym občanom, ktorým  nemá kto nakúpiť základné potraviny a mali by o túto službu záujem môžu zavolať na obecný úrad na tel.: 042/4358739, 4358731 a 0918 519 302 v pracovných dňoch od 8.00 hod do 11.00 hod. Táto služba bude poskytovaná v čase krízových opatrení.
Zároveň starosta oznamuje, že zabezpečuje rúška pre občanov obce Pružina.
Opätovne Vás vyzývame k dodržiavaniu všetkých nariadení a opatrení krízového štábu SR. Ďakujeme  občanov za disciplinovaný prístup, hlavne pri nosení rúšok do úradov , obchodov a autobusov. Chránime tým seba aj ostatných.
_____________________________________________________________________
 Celoplošné testovanie na COVID-19 3.kolo - odberné miesto Pružina:
Predbežná informácia za víkend 21.11 - 22.11.2020
  • Počet testovaných: 452
  • Počet pozitívnych: 3 (z toho 1 z Považskej Bystrice)
  • % pozitívnych: 0,44 %
_____________________________________________________________________
Celoplošné testovanie na COVID-19 2.kolo - odberné miesto Pružina:
Predbežná informácia za víkend 7.11 - 8.11.2020
  • Počet testovaných: 1344
  • Počet pozitívnych: 15
  • % pozitívnych: 1,12 %
_____________________________________________________________________
Predbežná informácia za víkend 31.10 - 1.11.2020
  • Počet testovaných: 1399
  • Počet pozitívnych: 31
  • % pozitívnych: 2,21 %
_____________________________________________________________________
 obecný úrad oznamuje občanom, že od 19.10.2020 bude Obecný úrad Pružina  otvorený pre verejnosť nasledovne: pondelok a piatok od 8.00-11.00 hod. a stredu 13.00 - 16.00 hod. z dôvodu hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva a hlavným hygienikom SR v súvislosti s ochorením Covid 19.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Dávame do pozronosti - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - č.1 a č.2
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú pre Vás chystáme v školskej jedálni.  V súčasnosti sme zriadili pre stravníkov možnosť odhlasovať stravu prostredníctvom internetu, a zároveň odporúčame stiahnuť si mobilnú aplikáciu z obchodu Google a Apple s názvom strava.cz
_____________________________________________________________________
   Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce - 21.4.2020 22.29
_____________________________________________________________________
  Vedenie obce týmto úprimne ďakuje všetkým občanom Pružiny, ktorí si osvojili opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu a rešpektujú ich a to  aj nosením rúšok a ochranou tváre na verejných priestoroch, obchodoch, úradoch. Veríme, že tí, ktorí doteraz otáľali, sa pripoja!
Zároveň týmto ďakujeme  za ochotu žien v šití rúšok tak  pre svojich rodinných príslušníkov, ako aj pre pre tých, ktorí si rúška nemajú ako zadovážiť!
Z úprimného srdca, vďaka Vám! Aj tu vidno spolupatričnosť ľudí, ktorá je v súčasnej dobe potrebná viac ako kedykoľvek predtým!
Nech skupina „Pružina si pomáha“  sa len rozrastá a nech všetkých hreje dobrý pocit, že urobili veľa aj pre iných!
_____________________________________________________________________
   V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2019 - 31,45 %. Sadzba za príslušný rok (2020) je 13 €/t - 21.02.2020 22.32
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 môžete si pozrieť prehľad investičných akcií za rok 2019 - 22.1.2020 21.09
_____________________________________________________________________
 starosta obce podpísal v rámci programu Intereg V-A SR -ČR cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho kraja a  Zlínskeho kraja zmluvu o spolupráci medzi obcou Pružina (SR) a mestom  Brumov-Bílnice (ČR). Na základe tejto spolupráce bola vypracovaná  žiadosť s názvom Potulky vidiekom pohraničia, kde by sa mala realizovať  stavba  rozhľadne na Chmelisku a cyklotrasa k nej spolu s mobiliárom, ktorá  bude napojená na oficiálnu cyklotrasu TSK a v Brumove cyklotrasa ,   ktorá bude napojená na cyklotrasu Zlínského kraja. Žiadosť bola podaná  na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vyhodnocovací  proces má trvať približne  90 dní - 24.6.2019 21.46
_____________________________________________________________________
 V snahe zvýšiť technickú úroveň miestneho rozhlasu v našej obci Pružina spúšťame službu: odosielanie hláseného oznamu formou SMS - priamo do Vášho mobilného telefónu. Z tohto dôvodu sa preto na Vás obraciame s ponukou: HLÁSENIE MIESTNEHO ROZHLASU dostávať SMS-kou ZADARMO. Blžšie info a registračný formulár v priílohe - 11.6.2019 20.59
_____________________________________________________________________
 Obecný úrad Pružina žiada turistickú verejnosť navštevujúcu katastrálne územia Pružina a Briestenné, aby  si potravinové obaly a iný komunálny odpad, ktorý so sebou prinášajú do  prírody,  zároveň odnášali so sebou späť domov, nevytvárali nové  odpadové koše a skládky v prírode, pretože tieto sú zdrojom  lákania voľne žijúcej zveri.   Za  týmto účelom Obecný úrad Pružina zabezpečil informačné tabule , ktoré  sa inštalujú na všetky turistické altánky a verejne dostupné táboriská s  ohniskami.
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina na základe sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci žiada všetkých majiteľov, aby zabezpečili svojich psov  a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov. Každá osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. V opačnom prípade bude obec so zreteľom na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov nútená postupovať v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť odchyt takýchto psov.
_____________________________________________________________________
 Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali, že v našej obci máte možnosť využiť novú službu - donáška liekov a zdravotných pomôcok až domov. Služba je bezplatná. Lekáreň u Broja na základe Vášho súhlasu vyzdvihne recept u Vášho lekára v Považskej Bystrici, pripraví lieky a pomôcky a dovezie ich ku Vám domov. Môžete si takto telefonicky alebo emailom objednať priamo v lekárni aj voľnopredajný sortiment (teda lieky, na ktoré nie je potrebný recept od doktora). Lekáreň u Broja k nám a do okolitých obcí vozí lieky a zdravotnícke pomôcky každý utorok. Služba je bezplatná.
Viac informácii nájdete na obecnom úrade alebo priamo v Lekárni u Broja v Považskej Bystrici.
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina pripravuje projektový zámer CIZS, v rámci Integrovaného regionálneho  operačného programu : Výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8v - 7.5.2018 21.50
______________________________________________________________________


-
staršie aktuality >


Odpad
...

 ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční 10.12.2020
___________________________________________________________________________________
 dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27denné menu

Kontakt Obecný úrad Pružina:
Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
tel: 042/4358001
tel: 042/4358739
tel: 042/4358731
mobil: 0902245270


NAHLASOVANIE PORÚCH:

0850 111 727  plynárne

0800 159 000  elektrárne

042/433 11 53  vodárne

Návrat na obsah