Obec Pružina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuálne v obci

Správy


 Tak ako sme avizovali, v sobotu 21. 1. 2017 sa konalo stretnutie na  obecnom úrade, na ktoré boli pozvaní rodičia s deťmi z obce, pre ktoré  bol určený výťažok z 3.obecnej sánkovačky. V úvode p. Františka  Jančeková so svojou nadanou  dcérkou Veronikou  navodili milú a  priateľskú  atmosféru. Tohto stretnutia sa zúčastnil okrem zástupcov 6  rodín s deťmi aj pán starosta Michal Ušiak a niekoľko organizátorov. Vo  svojom príhovore starosta obce privítal pozvaných hostí a potešil sa ich  návšteve na obecnom úrade aj tomu, že sa takáto akcia v obci  uskutočnila. P. Belavá informovala o výške výťažku z obecnej sánkovačky,  ktorý bol 1 250,- € a to aj vďaka viacerým sponzorom, ale aj všetkým,  ktorí prišli a túto akciu podporili. Sánkovačka sa vydarila a splnila  účel - športovo-dobročinný, zdôraznila za všetkých dobrovoľníkov.  Vyzdvihla aj nadšenie ľudí, ktorí prišli, prinášali šišky, fánky a  tešili sa z toho, že mohli pomôcť! Rodičom bol odovzdaný finančný  dar pre ich deti aj na znak  spolupatričnosti. Deti žiarili šťastím a my  sme si tieto vzácne  chvíle užili s nimi. Ešte raz ďakujeme za rodičov  všetkým, ktorí túto akciu podporili a snáď nie naposledy. Môžete si pozrieť fotogalériu z vyhodnotenia sánkovačky - 22.1.2017 21.03
_____________________________________________________________________
 Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí prišli v sobotu 14.1.2017 na obecnú sánkovačku a podporili toto dobročinné podujatie.Výtažok a sponzorské dary vďaka Vám všetkým v sume 1 250,- EUR budú rozdelené našim občanom, hlavne deťom, ktorí našu pomoc najviac potrebujú! Takéto stretnutie bude 21.1.2017 na obecnom úrade. Ešte raz úprimná vďaka za Váš entuziazmus!  Pođakovanie chceme adresovať aj našim hasičom a všetkým nadšencom za ich nezištnú pomoc pri podujatí. Veríme, že aj vďaka Vám  sme urobili radosť nielen deťom na saniach, ale potešíme aj tých, ktorí keby chceli prísť, zdravotný stav im v tom bráni. Aj za nich, vďaka. Organizačný výbor. Môžete si pozrieť aj fotogalériu - 16.1.2017 21.26
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 môžete si pozrieť prehľad investičných akcií za rok 2016 - 13.1.2017 21.51
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 v zbernom dvore sa nachádza sud na použitý kuchynský olej, kde ho môžete v otváracích hodinách nosiť. Zmena - otváracíe hodiny do 31.3.2017 si môžete pozrieť "tu" - 5.1.2017 21.18
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2017:
zmeny vo vlastníctve pozemkov a nehnuteľností,
(kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie… v období od 01.01.2016 do 31.12.2016)
zmeny v oblasti dane za psa,
aby túto zmenu prišli osobne nahlásiť na Obecný úrad v Pružine (kancelária č. 4) v termíne do 31.januára 2017 a následne vypísali  nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti - 30.12.2016 22.04
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 dokumenty z posledného zasadnutia OZ si môžete pozrieť "tu" - 16.12.2016 21.00
_____________________________________________________________________
 Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Vás žiada o spoluprácu pri identifikovaní neregistrovaných chovov koňovitých zvierat. Bližšie info na plagáte - 4.11.2016 21.47
_____________________________________________________________________
 Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Bližšie info "tu" - 14.4.2016 21.53
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 štátna ochrana prírody SR nám zaslala list ohľadom oznamení stretu ľudí s medveďom. Pozrieť si ho môžete "tu" - 12.3.2012 15.44


-
staršie aktuality >


Odpad
...
 ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční  26.1.2017
___________________________________________________________________________________

 dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27

denné menu

Kontakt Obecný úrad Pružina:
Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
tel: 042/4358001
tel: 042/4358739
tel: 042/4358731
mobil: 0902245270


Oznámenie Polície SR

Polícia upozorňuje !
Polícia upozorňuje majiteľov motorových vozidiel, motorových trojkoliek a štvorkoliek, terénnych motocyklov, ale aj skútrov na jazdu po lesných a poľnohospodárskych pozemkoch bez povolenia. Taktiež upozorňuje na jazdu motorovým vozidlom, ktoré nie je registrované a nemá platné evidenčné čislo po cestných komunikáciach.
Pre ďaľšie info klikni "TU".

10.4.2010
125. výročie úmrtia Štefana Závodníka

Štefan Závodník 2.9.1813 - 12.2.1885
Do histórie obce Pružina i celého Slovenska sa zapísal ako významná osobnosť boja za pravdu národa a cirkvi. Jeho snahou bolo povzniesť ľud hospodársky, spoločensky i kultúrne.
Kňaz, národovec a vlastenecký učiteľ, ktorý v Pružine prežil 35 najplodnejších rokov svojho života - Štefan Závodník....


(čítať ďalej)
Telefónne čísla


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky