Obec Pružina

Prejsť na obsah
Aktuálne v obci

 Vedúca školskej jedálne v Pružine oznamuje rodičom detí, ktoré sa budú stravovať v novom školskom roku v školskej jedálni, aby prihlášku na stravovanie odovzdali najneskôr do 27.8.2019 vedúcej školskej jedálne p. Bahnovej. Kto neodovzdá prihlášku na stravovanie v termíne, nebude sa môcť stravovať od 2.9.2019. Prihlášku si môžete stiahnuť "tu" - 20.8.2019 22.34
_____________________________________________________________________
 Oznam - Upozornenie občanov v lokalite 100 domov. Obec Pružina , VK SOK a PVS a.s. oznamuje občanom v lokalite 100 domov , že dňa 21.8.2019 t.j. stredu v čase od 7.30 do 13.00 hod.sa bude prevádzať tlaková skúška hlavného vodovodného potrubia . Z tohto dôvodu bude zastavená dodávka pitnej vody v šachte každého odberateľa (hlavný prívod) , aby nedošlo k poškodeniu potrubia v dome. Žiadame , aby ste si zabezpečili dostatočnú zásobu vody na čas odstávky.
Ďakujeme za pochopenie
_____________________________________________________________________
 aj počas týchto prázdnin by sme sa stretávali na Hrách - stredy o  16.30 hod. v Klube dôchodcov.Ak by deti mali záujem, v rámci hier by  prebiehal aj nácvik piesní, ktoré by sme potom niekedy spievali na  sv.omšiach - 2.7.2019 21.16
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   Obecný úrad Pružina žiada turistickú verejnosť navštevujúcu katastrálne územia Pružina a Briestenné, aby si potravinové obaly a iný komunálny odpad, ktorý so sebou prinášajú do prírody,  zároveň odnášali so sebou späť domov, nevytvárali nové odpadové koše a skládky v prírode, pretože tieto sú zdrojom  lákania voľne žijúcej zveri.   Za týmto účelom Obecný úrad Pružina zabezpečil informačné tabule , ktoré sa inštalujú na všetky turistické altánky a verejne dostupné táboriská s ohniskami.
_____________________________________________________________________
  Obecný úrad Pružina organizoval v sobotu 13.04.2019 zber odpadkov medzi obcami Tŕstie – Pružina. Napriek účasti len piatich nadšencov podarilo sa nám vyzberať odpadky okolo štátnej cesty. Poďakovanie patrí predovšetkým Danovi, Lucii a Martinovi Haviarovi a Maťovi Jakubechovi, ktorý zabezpečoval aj jeho odvoz do zberného dvora - 15.4.2019 22.54
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina na základe sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci žiada všetkých majiteľov, aby zabezpečili svojich psov  a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov. Každá osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. V opačnom prípade bude obec so zreteľom na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov nútená postupovať v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť odchyt takýchto psov.
_____________________________________________________________________
 môžete si pozrieť prehľad investičných akcií za rok 2018 - 25.1.2019 22.31
_____________________________________________________________________
 Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali, že v našej obci máte možnosť využiť novú službu - donáška liekov a zdravotných pomôcok až domov. Služba je bezplatná. Lekáreň u Broja na základe Vášho súhlasu vyzdvihne recept u Vášho lekára v Považskej Bystrici, pripraví lieky a pomôcky a dovezie ich ku Vám domov. Môžete si takto telefonicky alebo emailom objednať priamo v lekárni aj voľnopredajný sortiment (teda lieky, na ktoré nie je potrebný recept od doktora). Lekáreň u Broja k nám a do okolitých obcí vozí lieky a zdravotnícke pomôcky každý utorok. Služba je bezplatná.
Viac informácii nájdete na obecnom úrade alebo priamo v Lekárni u Broja v Považskej Bystrici.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Obec - Pružina pripravuje projektový zámer CIZS, v rámci Integrovaného regionálneho  operačného programu : Výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8v - 7.5.2018 21.50
  _____________________________________________________________________
    Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce - 23.4.2018 21.28
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
    ak máte záujem o kominárske práce, môžete sa prihlásiť na telefónnom čísle 0908 538 315 alebo na mailovej adrese  karolpaulec@centrum.sk - 3.5.2017 20.51
  _____________________________________________________________________
  otváracie hodiny v letnom období:  v zbernom dvore sa nachádza sud na použitý kuchynský olej, kde ho môžete v otváracích hodinách nosiť. Otváracíe hodiny si môžete pozrieť "tu" - 30.10.2018 06.18
  ______________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

   štátna ochrana prírody SR nám zaslala list ohľadom oznamení stretu ľudí s medveďom. Pozrieť si ho môžete "tu" - 12.3.2012 15.44


  -
  staršie aktuality >


  Odpad
  ...

   ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční 22.8.2019
  ___________________________________________________________________________________
   dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27
  denné menu

  Kontakt Obecný úrad Pružina:
  Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
  tel: 042/4358001
  tel: 042/4358739
  tel: 042/4358731
  mobil: 0902245270  Telefónne čísla


  Návrat na obsah