2 % pre MŠ - Obec Pružina

Prejsť na obsah

2 % pre MŠ

Materská škola

Potrebné tlačivá:Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo  strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie +  podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už  súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany  daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ  (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania  preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  1. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Návrat na obsah