2% z daní - Obec Pružina

Prejsť na obsah

2% z daní

Občan


Telovýchovná jednota Strážov Pružina,

sa s dôverou obracia na občanov, športovcov, ale i priaznivcov, aby poukázali 2 % svojich daní za rok 2016 pre našu Telovýchovnú jednotu. Ak občan neurčí neziskovú organizáciu, tak jeho 2 % daní štát a prerozdelí podľa svojho uváženia. Využite preto možnosť aj takouto formou podporiť rozvoj športu v obci Pružina. V minulosti sa z týchto darov prispelo
na futbalové súťaže, turistické akcie, ale i zakúpenie náradia k stolnému tenisu.

Potrebné tlačivá:alebo si ich môžete vyzdvihnúť u p. Marty Belavej - na Obecnom úrade v Pružine


TJ Strážov Pružina vopred ďakuje všetkým darcom za pochopenie a podporu športu v obci
.

Návrat na obsah