Aktuality - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Aktuality

Občan

Staršie aktuality:

Správy:


  • v časti "FOTOGALÉRIA" pribudli časti "Pamiatky", "Osobosti" a "Krajina". Dúfame, že sa Vám budú páčiť - 15.11.2012 15.44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • môžete si pozrieť reportáž, ktorú vysielala TV JOJ o Pružine. Článok a video "tu" - 9.10.2015 21.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • dávame Vám do pozornosti "Ročenku za rok 2014", ktorú si "tu"(65MB) môžete stiahnuť v elektronickej podobe - 27.2.2015 22.45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   
  • Salaš Pružina, majiteľka p. Oľga Apoleníková žiada všetkých občanov, aby si zatvárali psov, nakoľko sa pri stádach oviec už viackrát objavili túlaví psi, ktorí napadli naše ovce a rozohnali stádo, napr. vlčiak s červeným obojkom. V sobotu 19.10.2013  a v nedeľu 20.10.2013 to boli dvaja malí psi.  Poškodili elektrické ohradníky, zmiešali nám stáda, splašili a uhryzli ovce a ohrozovali pastiera. Túto situáciu sme nútení riešiť odstrelom psov a zosobňovať náklady majiteľom psov - 23.10.2013 8.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Dňa 17.7. 2013 bola na Obecnom úrade v Pružine nainštalovaná počítačová zostava v rámci 1. fázy projektu: OFFICE PRE OBČANA. Na tomto projekte participuje Obchodná akadémia Pov. Bystrica (riaditeľ OA - Ing. Peter Bologa) a Obecný úrad v Pružine (starosta obce Michal Ušiak). Počítač bude slúžiť občanom pri návšteve obecného úradu, na vyhľadávanie a prezeranie informácií , prípadne na napísanie a vytlačenie si úradných tlačív a listín. Odborným garantom projektu je Ing. Peter Kvaššay a to spoločne so svojimi študentmi, ktorých vyučuje predmet informatika na Obchodnej akadémií v Pov. Bystrici. Úloha študentov bude dôležitá až v druhej etape projektu, ktorý sa dokončí a skompletizuje v septembri. - 17.7.2013 22.10Domový poriadok

Tento domový poriadok upravuje najmä vzájomné vzťahy  nájomcov bytových domov a správcu domu (ďalej len Obec Pružina) pri užívaní bytov a nebytových priestorov v dome SO 101 a SO 102, spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty v dome a jeho okolí, ako aj spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu......
Domový poriadok si môžete prečítať a stiahnuť "TU".

(čítať ďalej)
Z histórie Materskej školy v Pružine.

História MŠ
Materská škola v Pružine bola založená 01. 11. 1952 nachádzala sa v budove MNV. Prvou riaditeľkou sa stala Pavla Janičíková a v MŠ bolo zapísaných 12 detí. Vo februári 1953 bola  presťahovaná do obytného domu Eleny Henzelovej. Mala tri miestnosti – herňu, spálňu a chodbu v ktorej bola šatňa........

(čítať ďalej)
Návrat na obsah