Cintorín - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Cintorín

Občan
Obecný úrad oznamuje občanom, že v  roku 2018 sa končí platnosť prvých nájomných zmlúv na prenájom hrobových miest na miestnom cintoríne v Pružine.
 
Obec ma zriadený virtuálny cintorín , na stránke obce i na internete, na ktorý ma prístup každý občan a môže si takto skontrolovať platnosť trvania uzatvorenej zmluvy, ako i všetky ďalšie informácie o hrobovom mieste.
 
Informácie dostanete aj na Obecnom úrade v Pružine u p. Kardošovej, alebo na t.č. 042/4358739

 
 
Cenník nájomného za hrobové miesta na cintoríne v Pružine
 
 
1.     Nájomné za hrobové miesta na 10 rokov
 
 
·         jednohrob                         17,00  
 
·         dvojhrob                           27,00  
 
·         trojhrob                            37,00  
 
·         detský hrob                        5,00  
 
·         urna                                  10,00  
 
 
2.     Prenájom hrobového miesta – prázdneho  na 10 rokov
 
 
·         jednohrob                         17,00  
 
·         dvojhrob                           27,00  
 
·         trojhrob                            37,00  
 
·         detský hrob                        5,00  
 
·         urna                                  10,00  
 
 
 
 
 
Cenník bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č.52/2017,  zo dňa 5.12.2017 účin- nosťou od 01.01. 2018.
Návrat na obsah