Faktúry - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2011

od

komu

predmet faktúry

suma v € s DPH

dátum zverejnenia

náh¾ad faktúry

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

618,-

1.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

1018,-

1.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

1018,-

1.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

511,-

1.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

539,-

1.2.2011

Edenred s.r.o.

Obec Pružina

Ticket Restaurant

1800,-

1.2.2011

Kostka T.

Obec Pružina

služby BOZP

33,20

1.2.2011

Popex v.o.s

Obec Pružina

renovácia tonerov

165,58

1.2.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

odvoz odpadu

598,98

1.2.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

267,41

1.2.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

314,08

1.2.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

65,32

1.2.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

136,14

1.2.2011

Pekort

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

17,23

1.2.2011

Pekort

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

16,28

1.2.2011

Pekort

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

25,63

1.2.2011

COOP Jednota

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

768,05

1.2.2011

Bripet

Obec Pružina - školská jedáleò

mäsové výrobky

127,91

1.2.2011

Bripet

Obec Pružina - školská jedáleò

mäsové výrobky

310,58

2.2.2011

ATC-JR s.r.o.

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

76,44

1.2.2011

AG FOODS s.r.o.

Obec Pružina - školská jedáleò

potraviny

175,64

1.2.2011

.
- ïa¾šie strany - 1, 2, 3, 4, 5
Návrat na obsah