Faktúry Január - Marec - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Január - Marec

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
1
DF2017/424
Telefonne poplatky - mobil
32.33 €
902245270 +dod.2016

10.1.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
11.1.2018
2
DF2017/425
Zimná údržba miestnych komunikácií
70.20 €

O2017/238
11.1.2018
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
11.1.2018
3
DF2017/418
Telefónne poplatky
6.80 €
A2742417

2.1.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
11.1.2018
4
DF2017/419
Elektropráce na zbernom dvore
150.00 €

O2017/237
3.1.2018
Milan Haviar
106, 01822 Pružina
41094328
11.1.2018
5
DF2017/420
Telefonne poplatky OU
85.87 €
2029853545

5.1.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
11.1.2018
6
DF2017/1069
Tovar pre ŠJ
1 104.33 €
29.11.2013

8.1.2018
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
11.1.2018
7
DF2017/421
BOZP 12/2017
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

8.1.2018
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
11.1.2018
8
DF2017/422
Extmanažment - Zníž.energ.nároč.budovy OU v Pružina
1 173.60 €
4/2017

9.1.2018
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
11.1.2018
9
DF2017/1071
Zelenina pre ŠJ
300.80 €
HZ 2.9.2016

9.1.2018
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
11.1.2018
10
DF2017/1072
Tovar pre ŠJ
232.10 €
30.11.2012

9.1.2018
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
11.1.2018
11
DF2017/423
prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

10.1.2018
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
11.1.2018
12
DF2018/1
Systém.podpora Urbis
225,- €
U1220/2013  D2

2.1.2018
MADE, s.r.o.
Hurbanova 14A, 97401 Ban.Bystrica
36041688
11.1.2018
13
DF2018/2
Tlačivá - dane OU
48,5 €

O2018/1
5.1.2018
Inprost, s.r.o.
Smrecianska 29, 811 05  Bratislava
31363091
11.1.2018
14
DF2018/3
Poštové poukazy - ŠJ
42,- €

O2018/2
8.1.2018
Voice soft - Fr.Hlaváč
Vysokoškolákov 6, 0108 Žilina
14231069
11.1.2018
15
DF2018/4
Stravné lístky - OU
1 600,- €

O2018/3
10.1.2018
Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadzicova 8, P.O.Box 21, 820 15, Bratislava
31328695
11.1.2018
16
DF2018/1001
Tovar pre ŠJ
203,91 €
HZ z 30.9.2010

9.1.2018
Inmedia, s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen
36019208
11.1.2018
17
DF 2018/5
renovácia tonerov OU
173,38 €

O2018/4
11.1.2018
POPEX, v.o.s.,
Rozkvet 2010/25-18, 017 01  Pov.Bystrica
31588123
11.1.2018
18
DF 2018/1002
tovar pre ŠJ
101,44 €


12.1.2018
nmedia, s.r.o
Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen
36019208
12.1.2018
19
DF 2017/433
vyúčtovanie EE
3 959,53 €


15.1.2018
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 859, 010 01  Žilina
364030008
19.1.2018
20
DF 2017/428
Spotreba vody-ZS
23,38 €
80972004

15.1.2018
Pov.vodár. spoloč.,a.s.
ul.Nová 133, 017 33  Pov.Bystrica
36672076
19.1.2018
21
DF 2017/429
spotreba vody-OU,MŠ
201,04 €
z 3.06.2009

15.1.2018
Pov.vodár. spoloč.,a.s.
ul.Nová 133, 017 33  Pov.Bystrica
36672076
19.1.2018
22
DF 2017/427
Spotreba vody-bytovky
540,04 €
80972004

15.1.2018
Pov.vodár. spoloč.,a.s.
ul.Nová 133, 017 33  Pov.Bystrica
36672076
19.1.2018
23
DF 2017/430
Doúčtov.predplat.FS 2017
7,45 €


15.1.2018
Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31592503
19.1.2018
24
DF 2017/426
Vývoz KO+ popl.za ulož.
3673,21 €
036/2011 ,054/2011

15.1.2018
Megawaste, s.r.o.
Hliny 1412, 017  07 Považ.Bystrica
36265144
19.1.2018
25
DF 2018/6
Nerezová várnica
106,- €

O2018/5
15.1.2018
PEHI, s.r.o. Senec
Tureň 58, 903 01 Senec
48018457
19.1.2018
26
DF 2018/7
Informačná tabuľa
40,- €

O2018/6
15.1.2018
Občianske združ. Hradiská
Dolná Maríková 244, 018 02
42276659
19.1.2018
27
DF 2018/8
Kancelár.potreby
556,51 €

O2018/7
16.1.2018
Papera, s.r.o.
Čereňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
19.1.2018
28
DF 2018/9
Obrusy do KD
59,76 €

O2018/8
17.1.2018
Papera, s.r.o.
Čereňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
19.1.2018
29
DF 2018/10
Fotografické práce
15,58 €


17.1.2018
Happy foto Slovensko,s.r.o.
Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
36335690
19.1.2018
30
DF  2017/432
Vyúčtovanie za plyn MŠ
1148,98 €
9103377424

17.1.2018
SPP, a.s.
Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
19.1.2018
31
DF 2017/431
oprava verejného osvetlenia
743,16 €

O2017/239
17.1.2018
Osmont Elektromntáže, s.r.o.
Mládežnícka 108, 017 01  Pov. Bystrica
46417893
19.1.2018
32
DF 2018/11
Učebné pomôcky-predškol.
165 €

O2018/9
18.1.2018
Elarin, s.r.o.  Slov.autor
Trnkov 44, 082 12 Trnkov
45240841
19.1.2018
33
DF 2018/12
Záloha plyn-bytovka A
754 €
9103923382

18.1.2018
SPP, a.s.
Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
19.1.2018
34
DF 2018/13
Záloha plyn-bytovka B
717 €
9103929457

18.1.2018
SPP, a.s.
Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
19.1.2018
35
DF 2018/14
Záloha plyn - OU
771 €
9100091090 +dod.3

18.1.2018
SPP, a.s.
Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
19.1.2018
36
DF 2018/15
Záloha plyn MŠ
881 €
9103377424

18.1.2018
SPP, a.s.
Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
19.1.2018
37
DF 2018/16
Záloha plyn - Zdr.stredisko
425 €
9100091098

18.1.2018
SPP, a.s.
Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
19.1.2018
38
DF 2018/17
Kalendáre nástenné-dotlač
210 €

O 2018/10
18.1.2018
VRBATA, s.r.o.
Robotnícka 4465, 017 01  Pov. Bystrica
36346837
19.1.2018
39
DF 2017/434
Násled.mon.správa Rek.ZŠ
549,6 €
1/4/2012+ dod.č.1

19.1.2018
Eurocluster, s.r.o.
Cesta na Senec 2/A, 821 04  Bratislava
43853528
19.1.2018
40
DF 2018/1003
Tovar pre ŠJ
183,68 €
Z z 30.11.2012

19.1.2018
Ján Briestensky-BRIPET
Pružina 88, 018 22  Pružina
45560455
19.1.2018
41
DF 2018/18
Hračky na detský karneval
207,12 €

O 2018/11
19.1.2018
Ing. Miroslav RYLJAK RYO
Pionierska 325, 916 21  Čachtice
14051311
19.1.2018
42
DF 2018/19
Materiál.výdavky pre PO
544,87 €

O2018/12
24.1.2018
Florian,s.r.o.
Priekopská 26, 036 08 Martin
36427969
26,1.2018
43
DF 2018/1004
Tovar pre ŠJ
82,57 €
Z 30.9.2010

24.1.2018
Inmedia, s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen
36019208
26,1.2018
44
DF 2018/20
Magnetky
540,04 €

O2018/13
25.1.2018
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka 4465, 017 01  Pov.Bystirca
36346837
26,1.2018
45
DF 2018/21
Lekársky posudok opatrov.
26,56 €

O2018/14
25.1.2018
Obec Jasenica
018 17 Jasenica č. 130
OO317349
26,1.2018
46
DF 2018/22
Stravné lístky opatrovateľ.
93,5 €
z 20.2.2003

25.1.2018
Obec Jasenica
018 17 Jasenica č. 130
OO317349
26,1.2018
47
DF 2018/23
Káva
30 €

O2018/15
25.1.2018
Abalu, s.r.o.
T.Ružičku 5/13, 010 01 Žilina
47357738
26,1.2018
48
DF 2018/24
Čerpadlo pre hasičov
206 €

O2018/16
25.1.2018
Prochoice,s.r.o.
Družstvená 806/3B, 962 37  Kováčová
47405554
26,1.2018
49
DF 2018/25
Sporák na bytovku B
246,05 €

O2018/17
26,1.2018
Fast Plus, s.r.o.
Na pántoch 18, 831 06  Bratislava
35712783
26,1.2018
50
DF 2018/26
Predplatné Práca,mzdy
59,56 €

O2018/18
29.1.2018
Poradca podnikateľa, s.r.o.
M.Rázusa 23 A, 010 01 Žilina
31592503
2.2.2018
51
DF 2018/27
výmena okien CO sklad
310,- €

O2018/19
29.1.2018
Václav Haviar
018 22  Pružina č. 428
41099125
2.2.2018
52
DF 2018/28
Správa banky - poplatok
66,- €

O2018/20
1.2.2018
VUB banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 5
31320155
2.2.2018
53
DF 2018/29
Telefonne poplatky
11,22 €
A2742417

1.2.2018
Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
2.2.2018
54
DF 2018/30
Vyúčt. SU Jasenica+prev.
2206,29 €
z 20.02.2013

1.2.2018
Obec Jasenica
018 17 Jasenica č. 130
OO317349
2.2.2018
55
DF 2018/31
Nerezová várnica
106,- €

O2018/21
1.2.2018
PEHI, s.r.o
Tureň 58, 903 01   Senec
48018457
2.2.2018
56
DF 2018/32
Pákové zoraďovače
28,56 €

O2018/7
1.2.2018
PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05  Banská Bystrica
46082182
2.2.2018
57
DF 2018/33
PC v konfigurácii + antivír.
1125,1 €

O2018/22
1.2.2018
POPEX, v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Pov.Bystrica
31588123
2.2.2018
58
DF 2018/34
Notebok + príslušenstvo
751,84 €

O2018/23
1.2.2018
POPEX, v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Pov.Bystrica
31588123
2.2.2018
59
DF 2018/35
Materiál k údržbe budov
146,94 €

O2018/24
1.2.2018
Dušan Jance-Krovmont
018 22  Pružina č. 721
40709400
2.2.2018
60
DF 2018/36
Zimná údržba MK
187,-  €
ZOD 3/2017

2.2.2018
ZO SZZ Pružina
018 22  Pružina
361172293
2.2.2018
61
DF 2018/37
Zimná údržba MK
210,6 €

O2018/25
2.2.2018
Apoleníková Oľga, SHR
018 22  Pružina č. 391
30182891
2.2.2018
62
DF2018/1005
Tovar pre ŠJ
631,54 €
2015/121

2.2.2018
AG FOODS, s.r.o.
Moyzesova 4/Am 902 01  Pezinok
34144579
2.2.2018
63
DF 2018/38
Zimná údržba MK
561,- €
ZOD 3/2017

2.2.2018
ZO SZZ Pružina
018 22  Pružina
361172293
2.2.2018
64
DF 2018/39
Záloha plyn - byt.A
754,- €
9103923382

2.2.2018
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.2.2018
65
DF 2018/40
Záloha plyn - byt. B
717,- €
9103929457

2.2.2018
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.2.2018
66
DF 2018/40
Záloha plyn - Obec.úrad
747,- €
9100091090 + dod.3

2.2.2018
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.2.2018
67
DF 2018/41
Záloha plyn -MŠ
881,- €
9103377424

2.2.2018
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.2.2018
68
DF 2018/41
Záloha plyn -ZS
412,- €
9100091098 + dod.č. 3

2.2.2018
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
2.2.2018
69
DF 2018/42
Preaudit IUZ 2017
1003,99 €
A005/17

2.2.2018
Audit consults, s.r.o.
M.R.Štefánika 167/16, 017 01  Pov.Bystrica
36334715
2.2.2018
70
DF2018/43
Bankový poplatok k auditu
  60,00 €

O2018/26
5.2.2018
Prima banka Slovensko, a.s
Hodžova 11, 010 01  Žilina
31575951
9.2.2018
71
DF2018/44
BOZP 01/2018
  33,20 €
Z   9.1.2009 +DOD. č.1

5.2.2018
Tomáš Kostka
Pružina č. 1080, 018 22  Pružina
44341253
9.2.2018
72
DF2018/45
Telef. poplatky OÚ, MŠ
  86,71 €
2029853545

7.2.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
9.2.2018
73
DF2018/46
Web hosting - doména
  128,69 €

O2018/27
8.2.2018
Atlantis systém, s.r.o.
Gorkého 6, 811 01  Bratislava
35844230
9.2.2018
74
DF2018/47
Rek. predmety OÚ
  744,00 €

O2018/28
8.2.2018
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka 4465, 017  01   Považská Bystrica
36346837
9.2.2018
75
DF2018/1006
Tovar pre ŠJ
 1 637,06   €
 29.11.2013

8.2.2018
COOP Jednota Krupina, s.d.
Svätotrojičné námestie 22,               963 01  Krupina
00169021
9.2.2018
76
DF2018/48
Nerezová várnica
106,00 €

O2018/5
9.2.2018
PEHI, s.r.o.
Tureň 58, 903 01  Senec
48018457
9.2.2018
77
DF2018/49
Obrus lesklý
  31,10 €

O2018/29
9.2.2018
Premaco, s.r.o
Zvěřinova 3413/2, 130 00  Praha 3 - Strašnice
28256484
9.2.2018
78
DF2018/50
Čist. potreby a spot. materiál OÚ   
  282,15 €

O2018/30
9.2.2018
UNIMAT Slovakia
Lánska 954/26, 017 01  Považská Bystrica
10879072
9.2.2018
79
DF2018/51
Telefónne poplatky - mobil
  32,33 €
902245270 +dod. 2016

12.2.2018
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
35763469
15.2.2018
80
DF2018/52
Ročenka obce Pružina
  1 190,00 €

O2018/28
12.2.2018
TIME PRINT - Lopušan Róber
Ľudovíta Štúra 927/10, 013 03  Varín
33862494
15.2.2018
81
DF2018/53
Kancelárske potreby OÚ
  209,04 €

O2018/32
12.2.2018
Papera, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05  Banská Bystrica
46082182
15.2.2018
82
DF2018/54
Materiál pre hasičov  
  65,00 €

O2018/33
12.2.2018
FLORIAN, s.r.o.
Priekopská 26, 036 08  Martin
36427969
15.2.2018
83
DF2018/55  
Materiál pre hasičov
  536,12 €

O2018/34
12.2.2018
FLORIAN, s.r.o.
Priekopská 26, 036 08 Martin
36427969
15.2.2018
84
DF2018/1007
Tovar pre ŠJ
  419,34 €
30.11.2012

12.2.2018
Ján Briestenský - BRIPET
Pružina č. 88, 018  22  Pružina
45560455
15.2.2018
85
DF2018/1008
Tovar pre ŠJ
  518,54 €
HZ 2.9.2016

12.2.2018
Dušan Písch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281/18, 965 01  Žiar nad Hronom
41050690
15.2.2018
86
DF2018/56
Vývoz KO, popl. za ulož.  odpadu
  3 031,11 €
036/2011, 054/2011

13.2.2018
Megawaste,s.r.o.
Hliny 1412, 017 01  Považská Bystrica
36265144
15.2.2018
87
DF2018/57
Prevádzkovanie ČOV 1/2018
  216,00 €
2009-70/119

13.2.2018
Alvest, s.r.o.
Skalka nad Váhom II/54, 913 31  Skalka nad Váhom
36318957
15.2.2018
88
DF2018/58
Predplatné - Práca, mzdy
  59,56 €

O2018/18
14.2.2018
Poradca podnikateľa,s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina
31592503
15.2.2018
89
DF2018/59
Renovácia toneru, výmena fix. fólie v tlač.
  59,88 €


15.2.2018
POPEX , v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica
31588123
15.2.2018
90
DF2018/60
Verejné použitie hudobných diel
14,28 €


15.2.2018
SOZA
Rastislavova 3, 821 08  Bratislava
178454
15.2.2018


Návrat na obsah