Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
281DF2017/218
Materiál na oporný múr - cintorín
553.79 €

O2017/126
03.07.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
07.07.2017
282DF2017/225
Služby pre ŠJ MŠ
27.00 €

O2017/128
03.07.2017
Slovenská legálna metrológia
Banská Bystrica
0037954521
07.07.2017
283DF2017/220
Záloha plyn byt.A
776.00 €
9103923382

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
284DF2017/219
Materiál pre potreby OU,MŠ
211.42 €

O2017/127
03.07.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
07.07.2017
285DF2017/221
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
286DF2017/222
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
562.00 €
9103377424

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
287DF2017/223
Dodávka plynu-OU
59.00 €
9100091090 + dod.3

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
288DF2017/224
Dodávka plynu
33.00 €
9100091098 + dod.č. 3

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
289DF2017/217
BZOP 06/2017
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

03.07.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
07.07.2017
290DF2017/1040
Tovar pre ŠJ
319.57 €
30.11.2012

04.07.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
07.07.2017
291DF2017/225/A
Ciachovanie váh - ŠJ
209.00 €

O2017/129
04.07.2017
KALIBRA SK S.r.o.
Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice
47560894
07.07.2017
292DF2017/225/B
Kontajnery - 30 ks
810.00 €

O2017/98
04.07.2017
FEREX,s.r.o.
Vodná 23, 94901 N i t r a
17682258
07.07.2017
293DF2017/226/A
Tabule A3
62.40 €

O2017/130
07.07.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
07.07.2017
294DF2017/226/B
Telef.poplatky - mobil
32.34 €


07.07.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
07.07.2017
295DF2017/226
Plavecký výcvik  MŠ
300.00 €
45

07.07.2017
Mestské športové kluby
SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
31637655
07.07.2017
296DF2017/227
Verejné obstar.  projekt Zvýš.kap.a stavebné
2 100.00 €
MZ 1/2017

10.07.2017
Legal Tender, s.r.o.
Ružová dolina  8, 82109 Bratislava
45672911
14.07.2017
297DF2017/228
prevádzk.ČOV
216.00 €
2009-70/119

10.07.2017
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
14.07.2017
298DF2017/1041
Tovar pre ŠJ
1 459.65 €
29.11.2013

10.07.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
14.07.2017
299DF2017/227/A
Telef.poplatky OU,MS
135.81 €
2029853545

10.07.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
14.07.2017
300DF2017/233
Čist.prostriedky pre OU,KD a ZS
139.12 €

O2017/134
12.07.2017
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
14.07.2017
301DF2017/229
Externý projekt.man-Zníž.energ.nároč-OU
674.82 €
4/2017

12.07.2017
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
14.07.2017
302DF2017/230
Spotreba vody v byt.A,B
556.40 €
80972004

12.07.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
14.07.2017
303DF2017/231
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ
272.35 €
z 3.06.2009

12.07.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
14.07.2017
304DF2017/232
Spotreba vody v ZS
19.87 €
80972004

12.07.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
14.07.2017
305DF2017/234
Stravenky-opatrov.
114.07 €
Z 20.2.2003

14.07.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.07.2017
306DF2017/235
Za lekár.posudk.činnosť opatr.
26.56 €
Z 20.2.2003

14.07.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.07.2017
307DF2017/236
Náklady na prev.SÚ Jasenica
1 422.40 €
Z 20.2.2003

14.07.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.07.2017
308DF2017/237
Vývoz odpadu + popl. za ulož. odpadu
1 336.69 €
036/2011, 054/2011

14.07.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
14.07.2017
309DF2017/238
Materiál na čistenie OÚ
47.28 €

O2017/133
14.07.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
14.07.2017
310DF2017/239
Za sl.-kosenie obecných pozemkov-z dot.JPP 2016
3 441.42 €

O2017/135
14.07.2017
Ing. Marián Vlnieška
Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica
34658506
14.07.2017
311DF2017/240
Vypr.žiad. o NFP projekt "Zlepšenie kľúč. Komp. žiakov ZŠ
840.00 €

O2017/110
14.07.2017
EUROCLUSTER s.r.o.
Cesta na Senec 2/A, 810 00 Bratislava
43853528
14.07.2017
312DF2017/240/B
Školné za hasičov zo ŠR
150.00 €

O2017/131
14.07.2017
Dobrovoľná PO SR
Kuzmányho 36, 036 01 Martin
00177474
14.07.2017
313DF2017/240/A
Pasportizácia cintorína - softwar. služby
2 591.28 €
HZ 5/2017

14.07.2017
3 W Slovakia
Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trencín
36746045
14.07.2017
313aDFI 2017/2012
Vybudovanie náučného chodníka

5 175,- €
ZOD 3/2017

14.07.2017
ng. Marián Vlnieška
Pov. Bystrica,
Rozkvet 2000/1, 017 01
34658505
14.07.2017
314DF2017/241
Starostlivosť o VT za 2.Q 2017
288.00 €
Z 1.6.2014

17.07.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
21.07.2017
315DF2017/242
Pozáruč.servis program. vybavenia-byty
78.38 €
ZoD z 10.1.2010

17.07.2017
Ing. Jozef Vrba
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
14263131
21.07.2017
316DF2017/243
Systémová podpora URBIS-III.Q
225.00 €
U1220/2013  D2

18.07.2017
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
21.07.2017
317DF2017/1042
Tovar pre ŠJ
42.70 €
30.11.2012

19.07.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
21.07.2017
318DF2017/1043
Zelenina pre ŠJ
367.22 €
HZ 2.9.2016

19.07.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom
41050690
21.07.2017
319DF2017/244
Čisiace prostriedky pre MŠ
145.47 €

O2017/132
20.07.2017
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
21.07.2017
320DF2017/245
Zber biologického odpadu ŠJ
46.50 €
zo 7.11.2014 + dodat.

20.07.2017
Enviro ways
Gaštanová  1008, 014 01 Bytca
50520075
21.07.2017
321DF2017/246
Elektrický sporák - bytovka A-výmena
279.00 €

O2017/139
21.07.2017
FAST PLUS spol s.r.o.
Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783
21.07.2017
322DF2017/247
Renovácia tonerov OÚ
83.40 €

O2017/140
21.07.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
21.07.2017
323DF2017/248
Odvoz sutiny z miest.komunikácie
39.07 €

O2017/108/A
24.07.2017
VK-SOK
323, 017 04 Považská Bystrica
17970270
28.07.2017
324DF2017/249
Odber a rozbor vzorky odpad. vody na ČOV
124.70 €

O2017/11
24.07.2017
Považská vodárenska spol
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
28.07.2017
325DF2017/250
Vyklad.paliet-kompostéry
48.00 €

O2017/136/A
27.07.2017
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
28.07.2017
326DF2017/251
Tabuľa -OÚ
160.80 €

O2017/143
31.07.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
04.08.2017
327DF2017/251/A
Telefonne poplatky mobil
5.53 €
A2742417

31.07.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
04.08.2017
328DF2017/252
Kanc. potreby OU
110.69 €

O2017/144
01.08.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
04.08.2017
329DF2017/253
BOZP za 7/2017
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

01.08.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
04.08.2017
330DF2017/254
Stravné lístky - 500 ks
2 000.00 €
001/2015
O2017/145
01.08.2017
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
04.08.2017
331DF2017/255
Materiál na oporný múr - cintorín
371.45 €

O2017/130/A
01.08.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
04.08.2017
332DF2017/256
Materiál k údržbe
70.75 €

O2017/133/A
01.08.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
04.08.2017
333DF2017/257
Dodávka plynu-bytovka A
776.00 €
9103923382

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
334DF2017/258
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
335DF2017/259
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
562.00 €
9103377424

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
336DF2017/260
Dodávka plynu-OU
59.00 €
Zml. 9100091090 + dod.3

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
337DF2017/261
Dodávka plynu ZS
33.00 €
9100091098

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
338DF2017/262
Kancelár. materiál OU
46.04 €

O2017/148
02.08.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
04.08.2017
339DF2017/263
Telefonne poplatky za  7
6.04 €
A2742417

02.08.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
04.08.2017
340DF2017/264
Výmena optic.valca a výmenu Switch
479.33 €

O2017/149
02.08.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
04.08.2017
341DF2017/265
Sporák - byt. A
259,- €

O2017/150
04.08.2017
Planeo Elektro
Centrum 1746/265
35712783
04.08.2017
342DF2017/266
Kompostéry na odp.
99 800,- €
KZ 2/2016

04.08.2017
E.C.A.,s.ro. Lučenec
Komenského 3, 984 01 Lučenec
36623768
04.08.2017
343DFI2017/2013
Výst.MK-Klokočová-dopl.
12285,6 €
ZOD2/2017

04.08.2017
DOSA Slovakia,s.ro.
Dostojevského 12, 014 01  Bytča
36412678
04.08.2017
344DFI2017/2013
Rekonštr.MK Majtán.
19617,17 €
ZOD2/2017

04.08.2017
DOSA Slovakia,s.ro.
Dostojevského 12, 014 01  Bytča
36412678
04.08.2017
345DF2017/268
Stravné lístky-opatrovateľky 63
117.81 €
Z 20.2.2003

07.08.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
11.08.2017
346DF2017/269
Externý manaž.- Zníž.energ.nároč.budovy OU
948.66 €
4/2017

07.08.2017
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
11.08.2017
347DF2017/1044
Tovar pre ŠJ
198.02 €
29.11.2013

07.08.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
11.08.2017
348DF2017/270
Roč.predplatné Účtov.ROPO a OBCÍ
98.00 €

O2017/142
07.08.2017
Wolters Kluwer
82109 Bratislava Mlynské nivy 48
31348262
11.08.2017
349DF2017/271
Telef.poplatky - OU,MŠ
116.02 €
2029853545

08.08.2017
Slovak telecom
Namestie slobody, 81762 Bratislava
00357639
11.08.2017
350DF 2017/242
Zemné práce cintor.
720 €

O2017/142/A
11.08.2017
ADOZEP,s.r.o.
Rozkvet 2049/98-4, 017 01 P.Bystrica
36339768
11.08.2017
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky