faktúry strana 2 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

faktúry strana 2

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2011

od

komu

predmet faktúry

suma v € s DPH

dátum zverejnenia

náh¾ad faktúry

Alfa projekt s.r.o.

Obec Pružina

projekt "starej fary"

11500,-

17.2.2011

Alvest s.r.o.

Obec Pružina

rozbor odpad. vody

57,60

17.2.2011

Alvest s.r.o.

Obec Pružina

prevádzkovanie ÈOV

216,-

17.2.2011

Ferrmont s.r.o.

Obec Pružina

servis dúchadla

118,08

17.2.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz domový odpad

1973,80

17.2.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz kontajnery

747,95

17.2.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

separovaný odpad

293,86

17.2.2011

Krovmont

Obec Pružina

pracovné náradie

59,92

17.2.2011

Made s.r.o.

Obec Pružina

systémová podp. Urbis

353,66

17.2.2011

Orange SK a.s.

Obec Pružina

mobil

31,22

17.2.2011

Petermontáž

Obec Pružina

obsluha ÈOV

644,-

17.2.2011

Popex v.o.s.

Obec Pružina

toner

135,43

17.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

522,-

17.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

1018,-

17.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

496,-

17.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

1018,-

17.2.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

zemný plyn

618,-

17.2.2011

SZZ Pružina

Obec Pružina

zimná údržba

176,40

17.2.2011

SZZ Pružina

Obec Pružina

vývoz fekálii

94,50

17.2.2011

T-com

Obec Pružina

hlasové služby

13,78

17.2.2011

Tlaèiareò MV

Obec Pružina

žiadosti

32,76

17.2.2011

T-mobile

Obec Pružina

hlasové služby

26,88

17.2.2011

Unimat

Obec Pružina

spotrebný materiál

82,44

17.2.2011

Unimat

Obec Pružina

spotrebný materiál

423,64

17.2.2011

AAA Gastro s.r.o.

Obec Pružina - školská jedáleò

nástroje a pomôcky

2038,32

17.2.2011

Babèan technic

Obec Pružina

kávovar

439,84

28.2.2011

Ján Haviar

Obec Pružina

oce¾ové mreže

220,-

28.2.2011

Obec Jasenica

Obec Pružina

lístky

1225,98

28.2.2011

Krovmont

Obec Pružina

spotrebný materiál

37,36

28.2.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu

631,88

28.2.2011

T-com

Obec Pružina

hlasové služby

104,23

28.2.2011

Kates

Obec Pružina

elektro materiál

105,34

28.2.2011

Kostka Tomáš

Obec Pružina

BOZP

33,20

28.2.2011

SOFT-GL s.r.o.

Obec Pružina

upgrade prog. ŠJ

39,32

28.2.2011

.
- ïa¾šie strany - 1, 2, 3, 4, 5
Návrat na obsah