faktúry strana 3 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

faktúry strana 3

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2011

od

komu

predmet faktúry

suma v € s DPH

dátum zverejnenia

náh¾ad faktúry

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

337,28

23.3.2011

Alvest s.r.o.

Obec Pružina

prevádzka ÈOV

216,-

23.3.2011

Florian s.r.o.

Obec Pružina

DHZ

81,97

23.3.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu

589,31

23.3.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

separovaný odpad

293,86

23.3.2011

Iris s.r.o.

Obec Pružina

školské stravovanie

27,90

23.3.2011

Orange SK a.s.

Obec Pružina

mobilné služby

31,96

23.3.2011

Petermontáž

Obec Pružina

obsluha ÈOV

584

23.3.2011

Popex

Obec Pružina

renovácia toner

45,80

23.3.2011

Poradca podnikate¾a

Obec Pružina

zbierka zákonov

42,22

23.3.2011

Priedhorský B.

Obec Pružina

geodetické práce

100,-

23.3.2011

PVS a.s.

Obec Pružina

odber vody

542,08

23.3.2011

Soza

Obec Pružina

autorské práva

14,28

23.3.2011

Stavo s.r.o.

Obec Pružina

montážne práce

68,40

23.3.2011

T-com

Obec Pružina

hlasové služby

100,51

23.3.2011

T-com

Obec Pružina

internetové služby

13,78

23.3.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

618,-

23.3.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1018,-

23.3.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1018,-

23.3.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

467,-

23.3.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

492,-

23.3.2011

           

.
- ïa¾šie strany -
1, 2, 3, 4, 5
Návrat na obsah