faktúry strana 4 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

faktúry strana 4

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2011

od

komu

predmet faktúry

suma v € s DPH

dátum zverejnenia

náh¾ad faktúry

Pekort

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

8,14

5.5.2011

Pekort

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

11,56

5.5.2011

Pekort

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

40,15

5.5.2011

COOP Jednota

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

1027,71

5.5.2011

Bripet

Obec Pružina - ŠJ

mäsové výrobky

338,72

5.5.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

57,54

5.5.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

435,91

5.5.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

102,53

5.5.2011

Inmedia s.r.o.

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

102,03

5.5.2011

Alube s.r.o.

Obec Pružina

vlajka obce

79,92

5.5.2011

Alvest s.r.o.

Obec Pružina

prevádzka ÈOV

216,-

5.5.2011

Florian s.r.o.

Obec Pružina

DHZ

6,77

5.5.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu

823,03

5.5.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

separovaný odpad

293,86

5.5.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu

2984,89

5.5.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu

1723,30

5.5.2011

Jura edition

Obec Pružina

predplatné èasopisu

57,70

5.5.2011

Kates

Obec Pružina

elektroinšt. mat.

612,41

5.5.2011

Lyreco

Obec Pružina

kanc. potreby

151,44

5.5.2011

Obec Jasenica

Obec Pružina

spoloèná úradovòa

1225,98

5.5.2011

Orange SK a.s.

Obec Pružina

mobilné služby

32,96

5.5.2011

Peter Knapec

Obec Pružina - ŠJ

overenie váh

126,-

5.5.2011

Petermontáž

Obec Pružina

zámoènícke práce

386,-

5.5.2011

Petermontáž

Obec Pružina

obsluha ÈOV

616,-

5.5.2011

Popex

Obec Pružina

renovácia toner

227,06

5.5.2011

PVS a.s.

Obec Pružina

odber vody

376,33

5.5.2011

SMU

Obec Pružina

overenie mer. obj.

589,60

5.5.2011

T-com

Obec Pružina

hlasové služby

62,28

5.5.2011

T-com

Obec Pružina

internetové služby

13,78

5.5.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

270,-

5.5.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

256,-

5.5.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

618,-

5.5.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1018,-

5.5.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1018,-

5.5.2011

Tlaèiareò J+K

Obec Pružina

tlaè

27,64

5.5.2011

T-mobile

Obec Pružina

hlasové služby

34,37

5.5.2011

Tomáš Kostka

Obec Pružina

BOZP

33,20

5.5.2011

           

.
- ïa¾šie strany -
1, 2, 3, 4, 5
Návrat na obsah