faktúry strana 5 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

faktúry strana 5

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2011

od

komu

predmet faktúry

suma v € s DPH

dátum zverejnenia

náh¾ad faktúry

AAA Gastro

Obec Pružina - ŠJ

pracovné pomôcky

2038,32

14.6.2011

COOP Jednota

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

1458,36

14.6.2011

Adozep

Obec Pružina

dovoz materiálu

1200,-

14.6.2011

Alfa projekt

Obec Pružina

projekt stará fara

11500,-

14.6.2011

DOSS s.r.o.

Obec Pružina

zateplenie a výmena okien ZŠ

46992,83

14.6.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu 5/2011

2077,46

14.6.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu

1723,30

14.6.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz kontajnery

777,07

14.6.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu 3/2011

2984,89

14.6.2011

Obec Jasenica

Obec Pružina

spoloèná úradovòa

1225,98

14.6.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1018,-

14.6.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

618,-

14.6.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1018,-

14.6.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1018,-

14.6.2011

Viera Adamíková

Obec Pružina

priechod pre chodcov

1009,-

15.8.2011

Ferrmont

Obec Pružina

èov

1622,30

15.8.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

odpad

2077,46

15.8.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

odpad

2063,79

15.8.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

odpad

2039,43

15.8.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

15.8.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

15.8.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

15.8.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

15.8.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

15.8.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

15.8.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

odpad

2068,64

2.9.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

2.9.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

plyn

1018,-

2.9.2011

Obec Jasenica

Obec Pružina

spoloèná úradovòa

1225,98

2.9.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu

3327,77

30.9.2011

Krovmont

Obec Pružina

zástavka Briestenné

2823,74

18.10.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

odpad

2076,02

2.11.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

odpad

1491,25

2.11.2011

Kurt

Obec Pružina

asfaltovanie ihriska

10493,26

2.11.2011

Obec Jasenica

Obec Pružina

spoloèná úradovòa

1225,93

2.11.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

odber plynu

1115,-

2.11.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu 10/2011

2085,70

18.11.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadu 11/2011

2033,41

6.12.2011

Coop Jednota

Obec Pružina - ŠJ

potraviny

1403,01

13.12.2011

SPP a.s.

Obec Pružina

dodávka plynu

1115,-

13.12.2011

P.Zboran - Invest

Obec Pružina

stavebný dozor

3972,10

13.12.2011

Chudovský a.s.

Obec Pružina

vývoz odpadov 12/2011

2119,57

12.11.2011

           

.
- ïa¾šie strany -
1, 2, 3, 4, 5
Návrat na obsah