Obec Pružina

Prejsť na obsah
Aktualizované 11.2.2024 13.24 h.
_____________________________________________________________________
V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2023 - 42,04 %
_____________________________________________________________________
 Touto cestou chceme poďakovať organizátorom, poslancom, dobrovoľníkom, učiteľom a žiakom ZŠ Š.Závodníka za prípravu adventných trhov, za rôzne dobroty, výrobky, z predaja ktorých sme mohli pomôcť sumou 2 500 € tým, ktorí zo zdravotných dôvodov to najviac potrebujú. Poďakovanie patrí aj  všetkým návštevníkom, ktorí túto  akciu podporili. V sobotu 16.12.2023  finančné príspevky starosta obce za účasti 2 poslancov odovzdal rodičom detí na OÚ. O spríjemnenie predvianočnej atmosféry sa postarala p.Františka Jančeková s dcérou Veronikou.
_____________________________________________________________________
  Separovaný odpad - vrecový zber. Obec Pružina oznamuje, že ďalší zber kovov a tetrapakov (červené vrecia) od rodinných domov bude 11.3.2024 (pondelok). Uzavreté vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov do 7:00 hod.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 V snahe zvýšiť technickú úroveň miestneho rozhlasu v našej obci Pružina spúšťame službu: odosielanie hláseného oznamu formou SMS - priamo do Vášho mobilného telefónu. Z tohto dôvodu sa preto na Vás obraciame s ponukou: HLÁSENIE MIESTNEHO ROZHLASU dostávať SMS-kou ZADARMO. Blžšie info a registračný formulár v priílohe - 11.6.2019 20.59
_____________________________________________________________________
 Obecný úrad Pružina žiada turistickú verejnosť navštevujúcu katastrálne územia Pružina a Briestenné, aby  si potravinové obaly a iný komunálny odpad, ktorý so sebou prinášajú do  prírody,  zároveň odnášali so sebou späť domov, nevytvárali nové  odpadové koše a skládky v prírode, pretože tieto sú zdrojom  lákania voľne žijúcej zveri.  Za  týmto účelom Obecný úrad Pružina zabezpečil informačné tabule , ktoré  sa inštalujú na všetky turistické altánky a verejne dostupné táboriská s  ohniskami.
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina na základe sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci žiada všetkých majiteľov, aby zabezpečili svojich psov  a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov. Každá osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. V opačnom prípade bude obec so zreteľom na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov nútená postupovať v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť odchyt takýchto psov.
______________________________________________________________________


-
staršie aktuality >


Odpad
...

 ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční 29.2.2024 - štvrtok
_____________________________________________________________________
  Separovaný odpad - vrecový zber. Obec Pružina oznamuje, že ďalší zber kovov a tetrapakov (červené vrecia) od rodinných domov bude 11.3.2024 (pondelok). Uzavreté vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov do 7:00 hod.
___________________________________________________________________________________
 dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27denné menu


Kontakt Obecný úrad Pružina:
Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
tel: 042/4358001
tel: 042/4358739
tel: 042/4358731
mobil: 0902245270


NAHLASOVANIE PORÚCH:

0850 111 727  plyn

0800 159 000  elektrika

042/433 11 53  vodaNávrat na obsah