Obec Pružina

Prejsť na obsah
Aktuálne v obci
_____________________________________________________________________
   Obecný úrad Pružina žiada turistickú verejnosť navštevujúcu katastrálne územia Pružina a Briestenné, aby si potravinové obaly a iný komunálny odpad, ktorý so sebou prinášajú do prírody,  zároveň odnášali so sebou späť domov, nevytvárali nové odpadové koše a skládky v prírode, pretože tieto sú zdrojom  lákania voľne žijúcej zveri.   Za týmto účelom Obecný úrad Pružina zabezpečil informačné tabule , ktoré sa inštalujú na všetky turistické altánky a verejne dostupné táboriská s ohniskami.
_____________________________________________________________________
  Obecný úrad Pružina organizoval v sobotu 13.04.2019 zber odpadkov medzi obcami Tŕstie – Pružina. Napriek účasti len piatich nadšencov podarilo sa nám vyzberať odpadky okolo štátnej cesty. Poďakovanie patrí predovšetkým Danovi, Lucii a Martinovi Haviarovi a Maťovi Jakubechovi, ktorý zabezpečoval aj jeho odvoz do zberného dvora - 15.4.2019 22.54
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  Oznamujeme občanom Pružiny a okolia úpravu času predaja chleba a pekárenských výrobkov z pekárne z Lysej pod Makytou počas letného obdobia - a to každý utorok na tržnici Pružina od 16.40 hod. Bližšie info na plagáte - 2.4.2019 20.18
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  TJ Strážov Pružina sa s dôverou obracia na občanov, športovcov, ale i priaznivcov, aby poukázali   2 % svojich daní za rok 2018 pre našu Telovýchovnú jednotu. Blžšie info si možete pozrieť "tu", alebo "tu" - 6.2.2018 22.18
_____________________________________________________________________
 Obec Pružina na základe sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci žiada všetkých majiteľov, aby zabezpečili svojich psov  a neumožnili im voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie obyvateľov. Každá osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. V opačnom prípade bude obec so zreteľom na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov nútená postupovať v súlade s platnou legislatívou a zabezpečiť odchyt takýchto psov.
_____________________________________________________________________
 môžete si pozrieť prehľad investičných akcií za rok 2018 - 25.1.2019 22.31
_____________________________________________________________________
 Milí spoluobčania, radi by sme Vás informovali, že v našej obci máte možnosť využiť novú službu - donáška liekov a zdravotných pomôcok až domov. Služba je bezplatná. Lekáreň u Broja na základe Vášho súhlasu vyzdvihne recept u Vášho lekára v Považskej Bystrici, pripraví lieky a pomôcky a dovezie ich ku Vám domov. Môžete si takto telefonicky alebo emailom objednať priamo v lekárni aj voľnopredajný sortiment (teda lieky, na ktoré nie je potrebný recept od doktora). Lekáreň u Broja k nám a do okolitých obcí vozí lieky a zdravotnícke pomôcky každý utorok. Služba je bezplatná.
Viac informácii nájdete na obecnom úrade alebo priamo v Lekárni u Broja v Považskej Bystrici.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Obec - Pružina pripravuje projektový zámer CIZS, v rámci Integrovaného regionálneho  operačného programu : Výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8v - 7.5.2018 21.50
  _____________________________________________________________________
    Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce - 23.4.2018 21.28
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
  _____________________________________________________________________
    ak máte záujem o kominárske práce, môžete sa prihlásiť na telefónnom čísle 0908 538 315 alebo na mailovej adrese  karolpaulec@centrum.sk - 3.5.2017 20.51
  _____________________________________________________________________
  otváracie hodiny v letnom období:  v zbernom dvore sa nachádza sud na použitý kuchynský olej, kde ho môžete v otváracích hodinách nosiť. Otváracíe hodiny si môžete pozrieť "tu" - 30.10.2018 06.18
  ______________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

   štátna ochrana prírody SR nám zaslala list ohľadom oznamení stretu ľudí s medveďom. Pozrieť si ho môžete "tu" - 12.3.2012 15.44


  -
  staršie aktuality >


  Odpad
  ...

   ďaľší vývoz smetných nádob sa uskutoční 2.5.2019
  ___________________________________________________________________________________
   dávame Vám do pozornosti stránku www.separujodpad.sk, kde sa dozviete všetko potrebné a zaujímavé ohľadom separovania odpadu - 5.4.2011 13:27

  Oznámenie Polície SR

  Polícia upozorňuje !
  Polícia upozorňuje majiteľov motorových vozidiel, motorových trojkoliek a štvorkoliek, terénnych motocyklov, ale aj skútrov na jazdu po lesných a poľnohospodárskych pozemkoch bez povolenia. Taktiež upozorňuje na jazdu motorovým vozidlom, ktoré nie je registrované a nemá platné evidenčné čislo po cestných komunikáciach.
  Pre ďaľšie info klikni "TU".

  10.4.2010
  125. výročie úmrtia Štefana Závodníka

  Štefan Závodník 2.9.1813 - 12.2.1885
  Do histórie obce Pružina i celého Slovenska sa zapísal ako významná osobnosť boja za pravdu národa a cirkvi. Jeho snahou bolo povzniesť ľud hospodársky, spoločensky i kultúrne.
  Kňaz, národovec a vlastenecký učiteľ, ktorý v Pružine prežil 35 najplodnejších rokov svojho života - Štefan Závodník....


  (čítať ďalej)


  denné menu

  Kontakt Obecný úrad Pružina:
  Obecný úrad Pružina 415, 018 22 Pružina
  tel: 042/4358001
  tel: 042/4358739
  tel: 042/4358731
  mobil: 0902245270  Telefónne čísla


  Návrat na obsah