Kúpne zmluvy 2020 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Kúpne zmluvy 2020

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2020

Kupujúci

Predávajúci

Predmet

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Gavis, s.r.o.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ - didaktické pomôcky
2.4.2020
Obec Pružina
Škola.sk.s.r.o
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
obstaraním odborných učební
31.3.2020
Obec Pružina
Škola.sk.s.r.o
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
obstaraním odborných učební
31.3.2020
Obec Pružina Škola.sk.s.r.o
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
obstaraním odborných učební
27.3.2020
Obec Pružina
Škola.sk.s.r.o
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
obstaraním odborných učební
27.3.2020


Návrat na obsah