Lekárka pre dospelých - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Lekárka pre dospelých

Občan > Služby

Pondelok

07.00 - 10.00

ordinácia DSS Dol.Lieskov

10.00 - 11.00

administratívne práce, návštevy

11.00 - 11.45

obedòajšia prestávka

11.45 - 15.00

ordinácia

Utorok

07.00 - 08.00

odbery

08.00 - 12.00

ordinácia

12.00 - 12.45

obedòajšia prestávka

12.45 - 13.30

administratívne práce

13.30 - 15.00

návštevná služba

Streda

07.00 - 07.30

príprava ambulancie

07.30 - 12.00

ordinácia

12.00 - 12.45

obedòajšia prestávka

12.45 - 15.00

návštevná služba

Štvrtok

07.00 - 07.30

príprava ambulancie

07.30 - 12.00

ordinácia

12.00 - 12.45

obedòajšia prestávka

12.45 - 13.15

administratívne práce

13.15 - 15.00

návštevná služba

Piatok

07.00 - 07.30

príprava ambulancie

07.30 - 10.00

ordinácia

10.00 - 11.00

LPK (každý druhý týždeò)

11.00 - 12.00

ordinácia

12.00 - 12.45

obedòajšia prestávka

12.45 - 13.15

administratívne práce

13.15 - 15.00

návštevná služba

Návrat na obsah