Ostatné zmluvy - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Ostatné zmluvy

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
zvýšenie kapacity a staveb.úpravy MŠ
20.12.2018
Obec Pružina
Ministerstvo vnútra SR
dotácia Hasičská zbrojnica
20.11.2018
Obec Pružina
Peter Ďurček, Viktor Kvaššay, Marian Vidoman vecné bremeno
19.2.2018
Obec Pružina
Tomáš Ďuriš a Dominika zámena nehnuteľnosti
24.10.2018

Návrat na obsah