Pravidelné akcie - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Pravidelné akcie

Občan
Pravidelné akcie
  • obecný úrad organizuje každoročne štedrú večeru pre osamelých spoluobčanov


  • každoročne sa v decembri poriada stretnutie s najstaršími - nad 80 rokov staršími občanmi z našej obce .


  • pravidelne sa v júni a decembri stretávame s našimi najmladšími novorodenými občanmi.

Návrat na obsah