Rozdelenie tried 2018 - 2019 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Rozdelenie tried 2018 - 2019

Materská škola
Rozdelenie tried – školský rok 2019/2020
Trieda
Vekové zloženie
Učiteľky
1. Lienky
na prízemí

3 – 4 ročné deti
Mgr. Zuzana Kostková, triedna učiteľka
Ľubica Jance

2.Včielky
na prízemí
4 – 6 ročné deti
Mária Jakubechová, riaditeľka
Bc. Monika Jurkechová, triedna učiteľka

3. Sovičky
na poschodí
5- 6 ročné deti a s OPŠD
Daniela Hlubinová, triedna učiteľka
Mgr. Ľudmila Bučková-Kvaššayová

Návrat na obsah