Rozdelenie tried 2018 - 2019 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Rozdelenie tried 2018 - 2019

Materská škola
Rozdelenie tried – školský rok 2018/2019
Trieda
Vekové zloženie
Učiteľky
1. Lienky
na prízemí

3 – 4 ročné deti
Ľubica Jance, triedna učiteľka
Mgr. Zuzana Kostková

2.Včielky
na prízemí
4 – 5 ročné deti
Mária Jakubechová, triedna učiteľka
Bc. Monika Priedhorská

3. Sovičky
na poschodí
5- 6 ročné deti a s OPŠD
Jolana Mičkovská, riaditeľka
Bc. Miroslava Vráblová, triedna učiteľka

Návrat na obsah