Rozdelenie tried - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Rozdelenie tried

Materská škola

Rozdelenie tried - školský rok 2016/2017
Trieda
Vekové zloženie
Učiteľky
1.
na prízemí

2 až 4 ročné deti
Ľubica Jance, triedna učiteľka
Bc. Miroslava Vráblová

2.
na poschodí

4 až 6 ročné deti a s OPŠD
Jolana Mičkovská, riaditeľka
Eleonóra Veličová, triedna učiteľka

Návrat na obsah