Sánkovanie 2013 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Sánkovanie 2013

Organizácie > TJ Strážov Pružina > Turistika

    V sobotu - 19. 1. 2013 sa uskutočnil 2. ročník obecnej sánkovačky na miestnom kopci Gálová. Na rozdiel od minulého roku, tentokrát nám prialo aj počasie a teda aj súťaženia chtivých  bolo viac. S myšlienkou zorganizovať túto peknú akciu prišiel už v minulom roku poslanec p. Dušan Jance, s cieľom pripraviť pre deti, ale i dospelých sánkovačku, z  ktorej výťažok sa rozdeľuje pre ťažko zdravotné postihnuté deti z našej obce. Sánkovačku spestruje jazdou na koči so svojím  koníkom  p. Štefan Blaščák, ktorý aj v tomto roku urobil radosť malým i veľkým. Na sánkovačke nechýbalo občerstvenie s výbornou kapustnicou z reštaurácie a pizzérie Včielka. Pomáhali turisti, hasiči aj naši mládežníci a veľa dobrovoľníkov, bez pomoci ktorých by sa akcia nevydarila.
     
    Pre súťažiacich čakali odmeny a výťažok z podujatia v sume 647 € sa rozdelil pre naše ťažko zdravotne postihnuté deti v sobotu 26. 1. 2013 na obecnom úrade, za účasti starostu obce p. Michala Ušiaka, ktorý prijal rodičov týchto detí. Nechýbal pekný kultúrny program, ktorý pripravila p. Františka Jančeková s dcérou Terezkou a Helenkou Jančekovou. P. Jance odovzdal dodatočne ceny aj pre súťažiace detičky Šimonka Gálika a Ivetku Blaščákovú, ktorí sa stretnutia aj osobne zúčastnili.


    V príhovore p. starosta Michal Ušiak zdôraznil neľahkú úlohu rodičov našich zdravotne postihnutých detí, ktorí sa s veľkou láskou o nich starajú. P. Jance poďakoval všetkým, ktorí pri tejto akcii pomáhali, ale aj tým, ktorí sa akcie zúčastnili a podporili hlavnú myšlienku podujatia. Akcia sa vydarila a verí, že sa o rok zopakuje.

    Len sami rodičia a najbližší najlepšie vedia, čo všetko musia pri opatere detí prekonať, odrieknúť si, vzdať sa pohodlia. Aj touto akciou sme im chceli vyjadriť našu spolupatričnosť pri ich neľahkej životnej situácii. Veríme, že každý, kto prišiel a akýmkoľvek spôsobom podporil túto akciu, to určite vykonal  z lásky a nezištnosti.


Túto akciu finančne a materiálne podporili:


p. Michal   U š i a k ,   starosta obce
Ing. Jozef   M i č e k
Ing. Igor  K r i š t o f í k
Dušan Jance, Krovmont
Štefan   B l a š č á k ,  st.
Mgr. Martin   J a k u b e c h
SHR Oľga  A p o l e n  í k o v á
Štefan  V r á b e l ,  ml., Senec

    Rodiny: Turzová, Šebáková, Janceová, Belavá, Gáliková, Špániková Kardošová, Majtánová, p. Kostková a veľa ďalších anonymných darcov a všetci, ktorí sa akcie zúčastnili, pretože všetky príspevky -  výťažok z jazdy na koni  a  z občerstvenia boli rozdelené pre ťažko zdravotne postihnuté deti.

    Poďakovanie patrí aj tým, ktorí pripravili chutné šišky, fánky a koláčiky a to predovšetkým p. Hanke Blaščákovej a Hanke Haviarovej, rodine Kvaššayovej, Špánikovej a p. H. Belavej.

fotogaléria k akcií "tu"
 
Návrat na obsah