Stretnutie s dôchodcami 2023 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Stretnutie s dôchodcami 2023

Fotogaléria > Obecné akcie
V rámci mesiaca úcty k starším obecný úrad uskutočnil milú akciu - stretnutie s dôchodcami a to v sobotu 21. 10. 2023 v KD v Pružine.
Starosta obce privítal prítomných občanov, ktorí prijali jeho pozvanie.  Pripravený bol pekný kultúrny program, kde vystúpili žiaci Súkromnej umeleckej školy manželov Kardošovcov z Pov. Bystrice, ako i dievčatá s tancami pod vedením Nikolky Gabrišovej. Nechýbali pekné ľudové piesne, ktoré si seniori radi zanôtili.
Pripravené bolo bohaté občerstvenie a veríme, že naši seniori sa cítili na stretnutí príjemne.  A  o to nám išlo.
Vieme, že mnohým zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa takéhoto podujatia, plánujeme preto takýchto občanov v budúcnosti navštíviť.
Starosta všetkým zaželal pevné zdravie a teší sa na budúce stretnutia.
Návrat na obsah