Úradná tabuľa - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Úradná tabuľa

Obecný úrad

  • Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017 za opatrovateľskú službu
_____________________________________________________________________
  • Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2017
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    Návrat na obsah