Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina 2020 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina 2020

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2020

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Verejná informačná služba spol. s r.o.
zmluva o poskytovaní licencií na požívanie SW a súvisiacich služieb
31.8.2020
Obec Pružina
MV SR
výpožička hasičského auta
30.6.2020
Obec Pružina
Viktor Kvaššay
darovacia zmluva - socha sv. Floriána
4.5.2020
Obec Pružina
Dobrovoľná požiarna obrana SR
finančná dotácia pre DHZ Pružina
13.3.2020
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov.Bystrica
finančný príspevok - chránená dielňa
11.3.2020
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov.Bystrica
finančný príspevok - podpora miestnej zamestnanosti
24.1.2020
Obec Pružina
Tomáš Kostka
dodatok k zmluve o BOZP a OPP
16.1.2020
Obec Pružina
COOP Jednota Krupina, s.d.
zmluva o príspevku
17.1.2020
Obec Pružina
Natur-Pack a.s.
dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2.1.2020

Návrat na obsah