Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina 2020 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina 2020

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2020

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

TJ Strážov Pružina
Obec Pružina
dotácia
30.12.2020
RZ pri ZŠ Pružina
Obec Pružina
dotácia pre RZ pri ZŠ Štefana Závodníka
30.12.2020
Jaskyniarsky klub
Obec Pružina
dotácia pre Jaskyniarsky klub Stráž. vrchy
23.12.2020
Ľudová Pružinská dolina
Obec Pružina
dotácia
21.12.2020
Obec Pružina
Megawaste Slovakia s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu
17.12.2020
Obec Pružina
Stredoslovenská distribučná a.s.
zmluva o výpožičke podperných bodov
10.12.2020
Obec Pružina
Megawaste Slovakia s.r.o.
separovaný zber
1.12.2020
Obec Pružina
SR - štatistický úrad SR
zmluva o výpožičke
1.12.2020
Obec Pružina
RZ pri MŠ
darovacia zmluva
20.11.2020
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov.Bystrica
zabezpečenie realizácie aktivačne činnosti
10.11.2020
Obec Pružina
ASEKOL SK, s.r.o.
zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
26.10.2020
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov.Bystrica
finančný príspevok - podpora na vytváranie pracovných miest
22.10.2020
Obec Pružina
RZ pri MŠ
darovacia zmluva
14.10.2020
Obec Pružina
Telekom a.s.
telefónne služby
6.10.2020
Obec Pružina
ATC - JR, s.r.o.
dodávka potravinárskeho tovaru pre MŠ
1.10.2020
Obec Pružina
Verejná informačná služba spol. s r.o.
zmluva o poskytovaní licencií na požívanie SW a súvisiacich služieb
31.8.2020
Obec Pružina
BRIPET, s.r.o.
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
28.8.2020
Obec Pružina
MV SR
výpožička hasičského auta
30.6.2020
Obec Pružina
Popex v.o.s.
starostlivosť o výpočtovú techniku
29.6.2020
Obec Pružina
Viktor Kvaššay
darovacia zmluva - socha sv. Floriána
4.5.2020
Obec Pružina
Dobrovoľná požiarna obrana SR
finančná dotácia pre DHZ Pružina
13.3.2020
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov.Bystrica
finančný príspevok - chránená dielňa
11.3.2020
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov.Bystrica
finančný príspevok - podpora miestnej zamestnanosti
24.1.2020
Obec Pružina
Tomáš Kostka
dodatok k zmluve o BOZP a OPP
16.1.2020
Obec Pružina
COOP Jednota Krupina, s.d.
zmluva o príspevku
17.1.2020
Obec Pružina
Natur-Pack a.s.
dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2.1.2020

Návrat na obsah