Zmluvy o dielo - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy o dielo

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
ZO SZZ zimná údržba
3.12.2018
Obec Pružina
ASFA - KDK s.r.o. rozšírenie MK IBV Klokočová
27.11.2018
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK
rozšírenie kapacity MŠ
15.8.2018
Obec Pružina
ASFA - KDK s.r.o.
rozšírenie MK IBV Klokočová
17.7.2018
Obec Pružina
Ing. Anton Petrovský - TONOP stavebný dozor
31.5.2018
Obec Pružina Viktor Kvaššay VK-SOK rozšírenie kapacity MŠ
10.5.2018
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK
Dodatok č.1 ku zmluve o dielo č. 11
10.5.2018
Obec Pružina
Ing. Marián Vlnieška altánok pri náučnom chodníku
10.5.2018

Návrat na obsah