Zmluvy o dielo - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy o dielo

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2019

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 11 - „Zvýšenie kapacity a stavebné úpravy Materskej školy Pružina“
8.3.2019
Návrat na obsah