Žofijský jarmok 2019 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Žofijský jarmok 2019

Občan
OZNAM PRE PREDAJCOV na Žofijskom jarmoku dňa 19.5.2019.

  • Oznamujeme záujemcom o predaj na Žofijskom jarmoku, že  žiadosti o predajné miesto sa budú prijímať  do 4. Apríla 2019  . Prihlášky žiadame vyplniť na predpísanom tlačive.

  • Bližšie informácie ohľadom   Žofijského jarmoku  nájdete v Pokynoch, kde je aj prihláška na jarmok

Návrat na obsah