Žofijský jarmok 2020 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Žofijský jarmok 2020

Občan
OZNAM PRE PREDAJCOV
 
na Žofijskom jarmoku dňa 17. mája 2020


 
 
Oznamujeme záujemcom o predaj na Žofijskom jarmoku, že  žiadosti o predajné miesto budeme prijímať do 3. apríla 2020.

Prihlášky žiadame vyplniť na predpísanom tlačive.

 
Bližšie informácie ohľadom Žofijského jarmoku  nájdete v Pokynoch, kde je aj prihláška na jarmok.

 
Ďakujeme za pochopenie.Návrat na obsah