2 % pre MŠ - Obec Pružina

Prejsť na obsah

2 % pre MŠ

Materská škola

Potrebné tlačivá:Milí rodičia,

opäť sa blíži čas priznávania dane, preto sa na Vás obraciame s prosbou, ak chcete prispieť našej MŠ, máte teraz možnosť darovať nám 2% z Vašej dane.


Finančné prostriedky budú použité:
• na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
• na skvalitnenie vybavenia materskej školy.


Postup krokov na poukázanie 2%:
1. Vypíšete tlačivo ,,Vyhlásenie o poukázaní sumy    do výšky 2% zaplatenej dane…”,  ktoré sa nachádza      v každej šatni MŠ, poprípade Vám ho vydá triedna učiteľka.

2. K tlačivu pripojíte potvrdenie od zamestnávateľa    o zaplatení dane.

3. Odnesiete na Daňový úrad do 30. 04. 2021.
(V prípade, že nemáte čas, môžete odovzdať v MŠ.)


ĎAKUJEME.

Návrat na obsah