2% z daní - Obec Pružina

Prejsť na obsah

2% z daní

Občan


Telovýchovná jednota Strážov Pružina,

sa s dôverou obracia na občanov, športovcov, ale i priaznivcov, aby poukázali 2 % svojich daní za rok 2022 pre našu Telovýchovnú jednotu. Ak občan neurčí neziskovú organizáciu, tak jeho 2 % daní štát a prerozdelí podľa svojho uváženia. Využite preto možnosť aj takouto formou podporiť rozvoj športu v obci Pružina. V minulosti sa z týchto darov prispelo na futbalové súťaže, turistické akcie, ale i zakúpenie náradia k stolnému tenisu.

Potrebné tlačivá:


Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo  strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie +  podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už  súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany  daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ  (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania  preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  1. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

      


TJ Strážov Pružina vopred ďakuje všetkým darcom za pochopenie a podporu športu v obci
.

Návrat na obsah