Preskočiť na obsah

Sánkovačka 2019

Zverejnené 12.1.2018.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli alebo iným spôsobom podporili obecnú sánkovačku, ktorá sa konala v sobotu 12. januára 2018 v časti Gálová.

Vianočné obdobie síce skončilo, ale bolo vidieť, že srdcia našich ľudí zostali otvorené pre potreby druhých! Svedčí o tom skutočnosť, že výťažok z tejto športovo-dobročinnej akcie bol 1 801,35 €! Aj vďaka Vám, môžeme potešiť a privítať na pôde obecného úradu zdravotne znevýhodnené deti z našej obce  spolu so svojimi rodičmi a za účasti starostu obce a organizátorov podujatia odovzdať aspoň takúto pozornosť ako prejav, že ich osud nám nie je ľahostajný. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ale aj hasičom. Nechceme vynechať nikoho, ale prajeme všetkým dobrodincom, nech ich v srdci hreje dobrý pocit a pokoj na duši. Úsmevy na tvárach detí svedčili, že snáď aj oni si prišli na svoje. Veríme, že k tomu pomohol aj pán Blašák so svojim koníkom jazdou na saniach. Dospelí si zas mohli zanôtiť s našimi harmonikármi Ľ. Mašatom a F. Janúchom, ml. a tak neoficiálne  otvoriť fašiangovú atmosféru aj u nás. Ešte raz úprimná vďaka za všetko!