Aktuálne u nás - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Aktuálne u nás

Materská škola
Riaditeľka MŠ Pružina oznamuje rodičom, ktorí si podali prihlášku do materskej školy, že rozhodnutia o prijatí a neprijatí do materskej školy sa budú vydávať v Materskej škole Pružina v dňoch 10. 06. 2021(štvrtok) a   11. 06. 2021 (piatok) v čase od 10:00 – 16:00 hodiny. Pre rozhodnutie musia prísť obaja zákonní zástupcovia ( matka + otec dieťaťa ). Neprevzaté rozhodnutia budú poslané poštou na trvalú adresu zákonných zástupcov s doručením do vlastných rúk.  Ďakujem za pochopenie.
Návrat na obsah