Cenník - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Cenník

Občan > Multifunkčné ihrisko

Cenník za prenájom multifunkčného ihriska v Pružine:

Cena za 1 hodinu bez umelého osvetlenia:

  • loptové hry - 5 €/hodina

  • tenis - 3 €/hodina


Cena za 1 hodinu s použitím umelého osvetlenia:

  • 11 €/hodina
Pri nevrátení kľúča od ihriska na čas správcovi, bude nájomníkovi účtovaná každá hodina z omeškania , ako keby ihrisko používal !!!!!!!

Návrat na obsah