Chmelisko Hričovský - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Chmelisko Hričovský

Občan
  Dňa 19.03.2019 zorganizoval  Obecný úrad Pružina stretnutie nadšencov a drobných pestovateľov ovocia obce Pružina a okolitého regionu s  Prof. Ing. Ivanom Hričovským, ktoré sa uskutočnilo v lokalite Chmelisko v ovocnom sade pána Antona Haviara spojené s  praktickými ukážkami strihu jadrového ovocia , zhodnotením jesenného rezu kôstkovín.  
Následne stretnutie pokračovalo besedou spojenou  s diskusiou o ovocinárstve v regióne v sále Kultúrneho domu obce Pružina  za spoluúčasti p. Juraja Korčeka, tajomníka republikového výboru  Slovenského zväzu záhradkárov. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 60 záujemcov.
Návrat na obsah