Preskočiť na obsah

dodatok č.1 k VZN 1-2011 ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach