Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov