Preskočiť na obsah

DODATOK č. 1 k VZN č. 4-2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady