Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č. 2-2015 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení na území Obce Pružina