Preskočiť na obsah

Dodatok č.4 k VZN č. 1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov