Preskočiť na obsah

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky – hlasovací preukaz