Preskočiť na obsah

OBEC PRUŽINA – VZN č. 1-2017 O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE