Preskočiť na obsah

Obec Pružina – VZN č. 1-2017 O VYLEPOVANÍ PLAGÁTOV POČAS VOLEBNEJ KAMPANE