Preskočiť na obsah

Rozhodnutie – všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Briestenné