Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav pre k.ú. Briestenné