Preskočiť na obsah

VZN č.1-2012 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce