Preskočiť na obsah

VZN č. 1-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni