Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2023 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina