Preskočiť na obsah

VZN č.3-2011 – miestne dane a poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad