Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2024o záväzných častiach „ZaD č. 1 Územného plánu obce Pružina“