Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO A DSO