Preskočiť na obsah

VZN č.4-2014 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO